مرکز اسلامی منچستر

برگزاری راهپیمایی اربعین توسطThe10thday

راهپیمایی اربعین حسینی توسطThe10thday برگزار می شود.
زمان: شنبه 19 آگوست 2023 ساعت 1 بعد از ظهر
محل شروع راهپیمایی:
All Saints Park, Oxford Road, Manchester, M15 6BX
حضور گرم و پر شور شما موجب تعظیم شعائر دینی است.