مرکز اسلامی منچستر

مبلغ فطریه و کفاره

خواهران و برادران عزیز

سلام علیکم

از آنجا که به احتمال قوی روز شنبه 22 آوریل عید سعید فطر خواهد بود(مشروط به رؤیت هلال ماه) و ضمن تبریک پیشاپیش این عید فرخنده وآرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان به اطلاع می رساند که زکات فطر(فطریه) 7 پوند و کفاره روزه غیر عمد 2 پوند برای هر روز می باشد.

کسانی که نماز عید فطر شرکت می کنند قبل از نماز فطریه خود را پرداخت کنند و کسانی که موفق به شرکت در نماز عید نمی شوند تا ظهر روز عید ، فطریه خود را پرداخت نمایند.
لطفا از شماره حساب زیر برای پرداخت خود استفاده کنید یا در روز عید در صندوق های آماده شده در مرکز اسلامی قرار دهید تا برای فقرا و نیازمندان مورد استفاده قرارگیرد.
لطفا غیر سادات عنوان فطریه ، سادات عنوان فطریه سادات یا FS

 و برای کفاره عنوان کفاره در بخش رفرنس قید فرمایند.

HSBC

Sortcode:       40-11-56

Account No:  10123331

MANCHESTER ISLAMIC INSTITUTE