مرکز اسلامی منچستر

مراسم دعای روز عرفه و نماز عید سعید قربان

روز های یکشنبه و دوشنبه ( 16 و17 جون 2024)  نهم و دهم ذی الحجه بترتیب روزهای شریف عرفه و عید سعید قربان می باشند.