مرکز اسلامی منچستر

مراسم پنجشنبه شب و دعای شریف کمیل 8 جون 2023

جلسه قرائت قرآن   : ساعت 19:00   

دعای شریف کمیل : ساعت 20:00

سخنرانی                : ساعت 20:40

پذیرایی                  : ساعت 21:15

نماز جماعت          : ساعت 21:52

دعای شریف ندبه: صبح روز جمعه ساعت 7:30 صبح ( آنلاین و حضوری)

برادران و خواهران گرامی لطفا در صورت تمایل به بانی شدن برای پذیرایی پنجشنبه شب ها نذورات خود را بحساب زیر با رفرنس 555 واریز نمایید:

HSBC

50123951

40-11-56

Manchester Islamic Centre

از لینک زیر برای پیوستن به برنامه  های  آنلاین استفاده کنید

https://us02web.zoom.us/j/5194154301